Coaching

NLP & Business coaching

Det bedste du kan gøre, er at blive rigtig god til at være dig!


NLP coaching bruges til personlig udvikling og til at skabe positiv forandring i dit liv og til at afhjælpe følelsesmæssige problemer.


I NLP coaching får du et andet perspektiv til dit eget sind, dets enorme kapacitet og evne til at skabe forandring og skabe din personlige udvikling. NLP tilgangen giver dig en større forståelse og respekt for andre menneskers virkelighed og måden de reagerer på.


NLP bygger blandt andet på, at mennesker benytter deres sanser til at opfatte og tolke verden og at "der ikke findes én virkelighed og at vi hver især har én model af virkeligheden". Med udgangspunkt i dette sanser vi mennesker aldrig den fulde sandhed, men kun en del af den, ud fra vores egen model af verden.


I 22 år har jeg dagligt coachet ledere, mellemledere og medarbejdere til at:

 - ændre uhensigtsmæssige mønstre til bedre performance

 - vaner til ny indsigt

 - overbevisninger til nye perspektiver

 - få indsigt i hvad der forhindre dem i at opnå noget og herefter hjælpe dem med at opnå detIgennem coaching indser vi, at potentialet er i os selv, potentialet til selv at skabe en forandring, at skabe en ny bevidsthed og vi får troen på, at vi selv kan gøre noget ved vores situation og opnå større personlig indsigt og dermed tilfredshed.

Der en én horisont, du kan ændre - din egen.

*Helga Schläferling

human empowerment   Sussie Banke Skovdal  +45 24 94 94 18